XML
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej niepublikowanej na stronie BIP.
Osoby chcące uzyskać informację z zakresu informacji, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres Ośrodka, lub złożyć go osobiście w siedzibie. 

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Ośrodek ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia, lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku wnisek zostanie zrealizowany po wniesieniu opłaty. Termin realizacji wnisku jest uzależniony od czau niezbędnego dla odnalezienia i odpowiedniego przetworzenia informacji. Jeżeli czas ten może przekroczyć 14 dni, wnioskodawca zostanie o tym fakcie poinformowany.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Plik pdf 60.73 KB
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku
WytworzyłEryk Dembowski - Administrator BIP2016-03-03
Publikujący Eryk Dembowski - Administrator BIP 2016-03-03 13:45
Modyfikacja Eryk Dembowski - Administrator BIP 2016-03-03 13:47